آرایشگاه عروسی (۳)

خدمات عروسی

مکتوب کردن موارد زیر در قرارداد خدمات عروسی باعث می شود تا آرایشگاه وظایف و تعهدات خود را به نحو احسن در خصوص شما انجام دهد، بنابراین رودربایسی را کنار گذاشته و تمامی این موارد را در قرارداد خود قید کنید:
۱٫ در قرارداد خدمات عروسی قید گردد در صورتی که آرایشگاه (مجری) از مواد مصرفی آرایشی و ابزار ذکر شده در قرارداد استفاده ننماید و کار وی با نمونه کار نمایشی آن متفاوت باشد، عروس (مشتری) حق اعتراض و شکایت از ایشان را دارند. (مبلغ خسارت می تواند از ۳۰ % یا ۵۰ % باقیمانده هزینه که بصورت امانی نزد عروس می باشد، اخذ گردد.)

۲٫ در قرارداد خدمات عروسی قید گردد هرگونه اختلافی که بین طرفین بروز نماید در نهایت باید مورد حکمیت اتحادیه قرار گیرد و اتحادیه فقط در چهار چوب مفاد مندرج در قرارداد و بدون جانب داری از طرفین حق اعمال نظر و حکمیت خواهد داشت ولاغیر و این مورد به نظر و تایید مشتری (عروس) و مجری (آرایشگاه) رسیده است .

۳٫ در قرارداد خدمات عروسی قید گردد در صورت عدم ایفای تعهد طرف آرایشگاه، مبلغ باقیمانده (مثلاً ۵۰ % یا ۳۰% باقیمانده) تا تعیین خسارت توسط ……………………………. نزد طرف دیگر قرارداد (یعنی مشتری) بطور امانی می ماند، بدیهی است پس از تعیین خسارت از محل آن استیفا می گردد. (سه نقطه میتواند داور تعیین شود یا به مراجع قضایی ارجاع شود، اتحادیه آرایشگران می تواند مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات فی مابین باشد)
آرایشگاه باید متعهد شود در صورتی که به هر دلیلی، یکی از مفاد قرارداد به درستی انجام نشد، چه مبلغ خسارتی به شما پرداخت می کند و شما می توانید از مبلغی که بعنوان حسن انجام کار، پرداخت نکرده بودید، برداشت کنید.

۴٫ در قرارداد خدمات عروسی قید گردد در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و فورس ماژور که موجب کنسل شدن مراسم عروسی میگردد، جریمه ای به طرف مشتری (یعنی شما) تعلق نمی گیرد. (یکی از شرایط فسخ قرارداد توسط شما)

۵٫ در قرارداد ذکر شود در صورت کنسل شدن مراسم عروسی، چه مبلغی به عنوان جریمه کنسل شدن، می بایست پرداخت کنید. این مبلغ بصورت یک عدد ثابت و یا بصورت درصدی از کل قرارداد بصورت واضح قید شود.

۶٫ در قرارداد ذکر شود درصورت درخواست جهت تغییر روز مراسم توسط شما، آیا آرایشگاه اجازه تغییر روز را به شما می دهد یا خیر و حداکثر تا چند روز قبل از برگزاری مراسم، شما می توانید روز آرایشگاهتان را تغییر دهید و در صورت موافقت، با چه شرایط مالی این اتفاق صورت می گیرد.

۷٫ زمان آماده شدن خود را با آرایشگر بصورت دقیق صحبت کنید و در قرارداد ذکر نمائید و در صورت عدم انجام تعهد توسط آرایشگر، مشتری (عروس) حق شکایت و اعتراض و اخذ خسارت دارد.

امیدواریم با در نظر گرفتن تمامی این موارد، با خیالی آسوده، نگین درخشان شب عروسی تان شوید.

منبع وبسایت نوعروس

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷