برنامه های ویژه

logobarnameبرنامه های ویژه

اجرای مراسم آتش باز در ۴ بخش ورود عروس و داماد، برش کیک عروسی، رقص تانگو و میز شام

اجرای یخ سرد جهت هرچه رویای شدن

اجرای مراسم رقص ۲ نفره(تانگو) با بهره گیری از متدهای روز دنیا

برگذاری موسیقی سنتی برای میانسالان توسط مطربان و خوانندگان سنتی

اجرای رقص ها محلی و بومی با حضور تیم های حرفه ای و لباس های متحدالشکل

برگذاری برنامه های شعبده بازی توسط سرشناس ترین شعبده بازان کشور  جهتسرگرمی مهمانان شما

دعوت از بهترین شو من ها و جوکرهای برتر کشور جهت رقم زدن لحظاتی پر از خنده در بهترین شب زندگی شما

اخبار مرتبط