تصاویر ازدواج دوقلوهای مازندرانی ( عروسی محلی )

در بیشتر شهرستان ها و دهات ها هنوز ازدواج ها به صورت محلی و رسوم دل نشین ایران باستان اجرا میشود .

یکی از خوبی هایی که ازدواج در دهات ها و شهرستان ها دارد این است که عروس داماد دیگر ذهن خود را برای پیدا کردن یک خدمات عروسی خوب مشغول نمیکنند و به راحتی به سراغ خانه و زندگیشان میروند . با هم این تصاویر را میبینیم :

arosi-mahali-nateghivip (1) arosi-mahali-nateghivip (2) arosi-mahali-nateghivip (3) arosi-mahali-nateghivip (4) arosi-mahali-nateghivip (5) arosi-mahali-nateghivip (6) arosi-mahali-nateghivip (7) arosi-mahali-nateghivip (8) arosi-mahali-nateghivip (9) arosi-mahali-nateghivip (10) arosi-mahali-nateghivip (11) arosi-mahali-nateghivip (12) arosi-mahali-nateghivip (13) arosi-mahali-nateghivip (14) arosi-mahali-nateghivip (15) arosi-mahali-nateghivip (16) arosi-mahali-nateghivip (17)

اخبار مرتبط