تلفن همراه خود را خاموش کنید!

شاید همیشه این عادت را داشته باشید كه تلفن همراه تان را در نزدیك ترین جا با خودتان نگه دارید و دائما پیامك ها، ای میل ها یا تماس های تان را چك كنید اما برای اولین قرار با خواستگارتان ویا حتی در مجلس تشریفات عروسی خود چنین كاری بدترین كار است.

با این کار نه فقط او را به خودتان بی اعتماد می کنید و او فکر خواهد کرد کار یا رابطه های خارج از خانواده برای شما از همه چیز مهم تر است، بلکه احساس بی ارزشی خواهد کرد. پس قبل از ورود به محل قرار، تلفن همراه . تان را خاموش یا بی صدا كنید.

 

با خدمات مجالس ناطقی همراه باشید.

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۷