همایش و سمینار

8070547343138063088

برگزاری همایش و خدمات مجالس و سمینار برای شرکتها و سازمانهای خصوصی ، دولتی و مدیریت تشریفات همایش ها ، نشست های رسمی و برگزاری کنفرانس ها از جمله خدمات اصلی تیم اجرایی تشریفات مجالس ناطقی می باشد که با مدیریت هماهنگ و طبق آخرین متد کلیه امور تشریفات ، پذیرایی و طراحی همایش ها را اجرا می کند.

اخبار مرتبط