چه غذاهایی در شب عروسی نخوریم؟

در این مقاله چند نمونه از خوردنیهایی را ذکر میکنیم که قبل از شب عروسی نباید میل
با ما همراه باشید
کنید.
به میمنت و مبارکی عروسی در پیش دارید و خودتان را برای جشن پیوند آسمانیتان
آماده میکنید. شکی نیست که میخواهید همه چیز عالی و بینقص باشد. اما الزمهی این
کار این است که قبل از هر چیزی خودتان سرحال و سالم باشید. برای همین الزم است
.مراقب تؽذیهتان باشید
خیلی از عروس و دامادها قبل و روز عروسیشان آن قدر مشؽول کارهای مختلؾ
هستند که حتی غذا خوردن را فراموش میکنند و البته عده ای هم چیزهایی میخورند که
.مناسب نیست
کافئین اولین چیزی که باید یادتان باشد این است که کافئین روی بدن تأثیر میگذارد. دقیق تر
کند. حتماً بگوییم کافئین برخی افراد را عصبی می شما هم دوست ندارید روز
عروسیتان بیتاب و عصبی باشید برای همین هم یادتان باشد قهوه و یا نوشیدنیهای
کافئین دار ننوشید. اگر یکی از آن افرادی هستید که به مصرؾ قهوه عادت دارید سعی
کنید از چند هفته قبل از جشن عروسیتان مصرؾ آن را کم کنید و شب مراسمتان از
مصرؾ آن بپرهیزید. اگر بخواهید به یک باره مصرؾ قهوه را قطع کنید بدون شک
دچار سردرد و خستگی خواهید شد. بهترین نوشیدنی در روزهای قبل از عروسی آب
است. نوشیدن آب باعث میشود که بدنتان به میزان کافی آب داشته باشد به خاطر اینکه
حتی دهیدراته شدن بدن)یعنی کمبود آب بدن( هم باعث میشود که کم انرژی باشید و
.احساس خستگی بکنید
مواد غذایی که باعث نفخ معده میشوند
تان الزم است که کالً ها که باعث نفخ قبل از جشن عروسی از مصرؾ برخی از خوردنی
و گاز معده میشوند بپرهیزید. یعنی اینکه دوروبر نخود، لوبیا، بروکلی، انواع کلم و کلم
بروکسل خط قرمز بکشید. نفخ معده بدون شک شما را در لباس عروس یا کت و شلوار
.دامادیتان ناراحت و معذب خواهد کرد
مواد غذایی چرب
زمانی که مواد غذایی چرب مانند لبنیات پرچرب، گوشت، مواد غذایی سرخ کردنی و
پنیر میل کنید هضم غذا به کندی انجام میشود و برای همین هم احساس سنگینی خواهید
کرد. پس الزم است به هیچوجه دوروبر مواد غذایی چرب نروید. توصیه میکنیم مواد
.غذایی کم چرب اما سرشار از پروتئین مانند توفو یا ماهی میل کنید
آدامس


خیلیها آدامس میجوند تا دهانشان خوشبو شود. البته الزم است که در طول مراسم نفس
خوشبویی داشته باشید اما آدامس جویدن راه حل مناسبی نیست. به خاطر این که با
جویدن آدامس، باد زیادی وارد معدهتان میشود و همین مسئله هم باعث نفخ معده و گاز
.میشود

 

خدمات مجالس ناطقی برای شما بهترین آرزوها را دارد

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰