چه کسانی نباید ازدواج کنند؟

ازدواج برای خیلی از ما بخشی عادی از زندگی است. ما  بزرگ می شویم، دیپلممان را می گیریم،

یا کار پیدا میکنیم یا وارد دانشگاه می شویم و بعد یک روز آن کسی که می خواهیم را برای زندگیمان پیدا می کنیم. اما این روزها افراد خیلی دیرتر ازدواج می کنند و قبل ازاینکه “بله” را سر سفره  .عقد بگویند مکث طولانی تری دارند

درست همانطور که نشانه هایی برای آمادگی شما برای ازدواج وجود دارد، نشانه هایی هم هست که می گوید آمادگی ازدواج ندارید. تعداد قابل توجهی از افراد هستند که وقتی به عقب و ازدواجشان نگاه می کنند، می فهمند که آماده نبودن آنها برای ازدواج در آن زمان علت طلاق و جدایی . شان بوده است

زه ی به انگ ً قبل از ازدواج حتما ،دی ن اشتباهات نشو ی نکه مرتکب ا ی برای ا هایتان خوب فکر کنید. اگر خود را جزء یکی از دسته های زیر می بینید، خودداری از ازدواج در این شرایط به نفعتان است. درعوض، به توصیه هایی که بعنوان جایگزین معرفی شده اند عمل  .کنید

اگر برای دلایل ؼیرمنطقی زیر ازدواج را انتخاب می کنید، باید متوجه ریسکی که می : خواهید بکنید باشید برای فرار از وضعیت ناراحت به جای آن می : کننده خانه توانید به دانشگاهی خارج از شهر خود بروید. روی این تمرکز کنید که فردی مستقل و سالم بار بیایید تا بتوانید شاد و سالم زندگی کنید. هرچقدر محیط خانه تان بدتر باشد، باید بیشتر برای جلوگیری از  .اشتباهی که والدینتان کردند تلاش کنید

سعی کنید از جوانی :وقتی خیلی جوان یا نابالػ هستید تان لذت ببرید و ازدواج را تا
زمانیکه به بلوغ فکری کامل رسیده . اید به تعویق بیندازید

سعی کنید با جنس مخالؾ  :وقتی به اندازه کافی تجربه ارتباط با جنس مخالؾ ندارید خود ارتباط سالم بگیرید تا تجربه لازم را به دست آورید. ببینید از یک رابطه چه می خواهید و فرق یک شریک زندگی سازگار و هماهنگ با خودتان و افراد ناسالم یا  .کسانی که سازگاری با شخصیت شما ندارند را بشناسید

وقتی تازه فارغ التحصیل شده اید و هیچوقت بعنوان یک مجرد زندگی مستقلی را تجربه نکرده اید، هیچ کار یا طریق امرارمعاشی ندارید، از تنها بودن می ترسید یا طرفتان قرار درستان را تمام کنید و تجربه کاری مرتبط با  :است مدتی طولانی شما را ترک کند رشته تان را آؼاز کنید. کاری پیدا کنید که قدرت حمایت از خودتان و خانواده تان را تامین کند. زندگی مستقلی را آؼاز کنید و سعی کنید هزینه های مربوط به خودتان را تقبل کنید، پول پس انداز کنید و مستقل شوید. یاد بگیرید چطور تنها زندگی کنید و یک مجرد شاد  .باشید

برای اینکه بلوغ احساسی بیشتری پیدا کنید  :برای برانگیختن حس حسادت فردی دیگر کتاب های بیشتری بخوانید یا نزد مشاور بروید. تا زمانیکه به این بلوغ فکری و احساسی نرسیده اید با هیچکس ازدواج نکنید. باید رفتارها و مهارت های سازگاری افراد بزرگسال   .را کسب کنید تا وقتی آسیب دیدید، بتوانید به آنها تکیه کنید

برای بالا بردن اعتمادبه برای این منظور ب : نفستان هتر است نزد مشاور متخصص بروید. اعتمادبه نفس پایینتان را با افکار مثبت و باارزش جایگزین کنید. تازمانیکه اعتمادبه نفس لازم را پیدا نکردید و با خودتان راحت نبودید، ازدواج نکنید. دقت کنید که  .کسی را انتخاب کنید که با شما سازگاری شخصیتی داشته باشد

چون بقیه ازدواج می برای اینکه بلوغ احساسی بیشتری پیدا کنید، نزد روانشناس  : کنند بروید و مطالعه کنید. هرازگاهی با افراد مختلفی ایجاد ارتباط کنید اما تازمانیکه بلوغ کافی پیدا نکرده . اید با کسی ازدواج نکنید
وقتی رابطه تان چیزی که می خواهید نیست یا فقط تفریحی است اما سنتان روزبه روز بالاتر می رود و می درمورد سابقه رابطه : ترسید کس دیگری را پیدا نکنید تان با یک روانشناس صحبت کنید و ببینید سازگاری شخصیتی شما و طرفتان در چه حدی است. تازمانیکه مطمئن نشده اید که با هم سازگاری دارید و می توانید زندگی شادی کنار هم داشته باشید، دست به ازدواج نزنید. اگر کسی که الان در زندگیتان است تطابق چندانی با  .شما ندارد، سعی کنید با افراد دیگری آشنا شوید که با شما سازگارتر هستند

وقتی به اندازه کافی با هم وقت نگذرانده اگر  : اید تا بفهمید سازگاری دارید یا خیر طرفتان آنقدر مشؽله دارد که نمی تواند شما را به اولویت زندگی خود تبدیل کند، درمورد فکرتان با او صحبت کنید ببینید می توانید با هم به نتیجه ای برسید که برای هر دو شما رضایت . بخش باشد یا خیر

با فردی آشنا شده ً را ی اگر اخ اگر  : اید، آرام باشید و برای شناخت همدیگر وقت بگذارید طرفتان از شما دور است و اکثر ارتباط شما از طریق دنیای مجازی و دیدارهای گاه گاه بوده است، تازمانیکه از نزدیک با هم بیشتر وقت نگذرانده اید و همدیگر را نشناخته اید  .تصمیم به ازدواج نگیرید

اگر از پایان یافتن رابطه سعی کنید از  : قبلی یکی از شما مدت کوتاهی گذشته است شروع این رابطه جدید لذت ببرید اما درک کنید که ممکن است روزی این رابطه تمام شود. ممکن است طرفتان با فرد قبلی که در زندگی اش بوده است آشتی کند یا متوجه  .شوید با هم سازگاری ندارید، پس عجله نکنید
افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و ن :وقتی یکی از شما مدیریت ارتباطی نمی داند می توانند در مقابل آزار آنها از همسرشان حمایت کنند، باید تا اصلاح این رفتار خود از ازدواج اجتناب کنند.کسانی که رفتار آزار دهنده خانواده خود را نسبت به همسرشان تحمل می کنند، کودکانی هستند که هنوز بالػ نشده اند و به علت وابستگی زیاد به خانواده  .شان برای ازدواج مناسب نیستند

این افراد دوست دارند همه چیز در اختیار آنها  :وقتی یکی از شما کنترل کننده است باشد و همه تصمیم ها را خودشان بگیرند. همواره برای دیگران تعیین تکلیؾ می کنند. آنها حسودند و اگر چیزی مطابق میلشان نباشد یا تحت کنترل آنها قرار نگیرد عصبانی می شوند. اصلا خوش ندارند کسی به آنها بگوید که چه بکنند. سلطه جو و انتقادگر خواهند بود چرا که نمی توانند کنترل لازم را بر دیگران اعمال کنند. این افراد معمولا بر همسر و فرزندان بیشترین کنترل را اعمال می کنند و خشم زیاد و جبهه گیری زیادی  .ایجاد می کنند

اگر با کوچکترین چیزی که مطابق میلتان  :وقتی یکی از شما به شدت خشمگین است نباشد از کوره در می روید و خشم خود را روی اطرافیانشان خالی می کنید، اگر پاسخ افرادی را که با نظر شما موافق نیستند با فریاد و بددهنی یا تهدید می دهید، اگر خشمتان بروز  … را با کوبیدن در، قطع تلفن، پرتاب کردن اشیا، هل دادن، زدن، ترک اتاق و می دهید، خلاصه آنکه اگر  به طور ناگهانی و با شدت زیاد، نامتناسب و ؼیر معمولی خشمگین می شوید، تا درمان این حالت خود برای ازدواج اقدامی نکنید. ازدواج کردن   .شما  ارمؽانی جز ترس و اضطراب و محدودیت برای دیگری ندارد

.اختلال جنسی انواع مختلفی دارد :وقتی یکی از شما دارای اختلالات جنسی است اعتیاد جنسی و فقدان عزت نفس جنسی_  :اختلالات کنشی جنسی_

: این اختلال فعالیت جنسی را با مشکل مواجه می کند. مانند افرادی که میل به فعالیت جنسی ندارند و یا نفرت دارند، افرادی که تحریک و ارضا
.نمی شوند، افرادی که خیلی زود ارضا می شوند و انحرافات جنسی

هرگز به امیدهای واهی ریسک ازدواج را  :اگر یکی از شما معتاد به مواد و الکل است نپذیرید! افراد زیادی بوده اند که دانسته یا ندانسته با فردی معتاد ازدواج کرده اند به این امید که ترک خواهد کرد و بعد با بحران مواجه شده اند. یک فرد معتاد لازم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بیماری خود را درمان کند. هیچ کس با ازدواج نمی تواند  .اعتیاد خود و یا دیگری را درمان کند

وقتی یکی از شما یا هر دوتان مرتکب آزار جسمی، جنسی یا کودک آزاری شده این رابطه قدرت بس:است یار کمی دارد. اگر فرد آزاررسان خودتان بوده اید، نیاز به  د که مشاور متخصص ی د و اجازه بده ی اقدام کن ً د. فورا ی درمان فوری توسط متخصص دار با شما صحبت کند. اگر فرد آزاردیده شما بوده اید، شما هم نیاز دارید که پیش روانشناس بروید.  تازمانیکه بتوانید از رابطه آزاردهنده خود به طور کامل بیرون بیایید و آن را فراموش کنید، درمان . هایتان را ادامه دهید.

گرد آوری شده توسط خدمات مجالس ناطقی

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۴