آرشیو "سمینارها"

همایش و سمینار


برگزاری همایش و خدمات مجالس و سمینار برای شرکتها و سازمانهای خصوصی ، دولتی و مدیریت تشریفات همایش ها ، نشست های رسمی و برگزاری کنفرانس ها از جمله خدمات اصلی تیم اجرایی تشریفات مجالس ناطقی می باشد که با مدیریت هماهنگ و...

ادامه بیشتر ...